Kontakty:
Email: info@vonava.sk
Telefón: 0917 598 105

Fakturačná adresa:
PANATE GROUP s.r.o.
Železničiarská 1440/46
924 01 Galanta
IČO: 50758217
DIČ: 2120497808
Nieje platca DPH

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel: sro, vložka číslo: 39826/T.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23
Kontaktný formulár